Eget kurs for lærere

Handelshøyskolen BI har et eget kurstilbud for lærere som ønsker å videreutdanne seg innen faget personlig økonomi. Mer om studiet på BIs sider

Inspirasjonsvideo: Marte fra Teenage Boss - en typisk ungdom av dag

Inspirasjonsvideo: Slik kan det gjøres - tverrfaglig undervisning i personlig økonomi

Skolemeny er tilpasset dagens læreplaner

Skolemenynettverket vil være pådrivere for en tydeligere prioritering av personlig økonomi i læreplanene. Dagens læreplaner gir noen muligheter til å gi opplæring i personlig økonomi. Hjelpemidlene finner du her.