Retningslinjer

Retningslinjer for deltakerne i nettverket Skolemeny.

Deltakerne i nettverket Skolemeny forplikter seg til å:

 • Gi opplæring i personlig økonomi som er ikke-kommersiell
 • Benytte materiell;
  - som er kvalitetssikret og tilpasset skolens læringsmål
  - som er diskret med hensyn til bruk av logo; brukes kun en gang i materiellet, fortrinnsvis i innledningen, for å presentere hvem som står bak opplæringen
 • Ikke bruke reklame i opplæringssammenheng:
  - ikke eksponere, markedsføre og/eller selge produkter og/eller tjenester
 • Ikke bruke spill eller konkurranser som leder til kjøp eller kjøpsprosess
 • Rapportere årlig om at materiellet er i henhold til læringsmål og bruk av logo, og hvilke opplæringsaktiviteter som er gjennomført