Koordinator for nettverket Skolemeny er Finans Norge.

Finans Norge
Postboks 2473
0202 Oslo
Telefon: 23284200
Besøksadresse:
Hansteens gt. 2
E-post