Om oss

Skolemeny er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet "personlig økonomi".

Nettverket ble etablert i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer.

Siden etableringen av Skolemeny har betydningen av å gi de unge økonomikunnskap blitt ytterligere forsterket gjennom nye læreplaner. Økt livsmestring handler i stor grad om å styrke de unges kunnskap i personlig økonomi og se hvordan de økonomiske sammenhengene i samfunnet påvirker egen økonomi. I dag bidrar Skolemeny med supplerende læringsmateriell og ressurser til skolene og omfatter både personlig økonomi og samfunnsøkonomi.

Skolene kan bruke materiellet gratis. Aktørene kan også bistå i opplæringen uten kostnader for skolene. Kontakt og avtaler mellom skole og aktør skjer direkte mellom partene.

Følgende organisasjoner og personer er støttespillere for Skolemeny-nettverket:

  • Hilde E. Johansen
  • Fagsjef