Om nettverket Skolemeny

Skolemeny er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet "personlig økonomi".

Nettverket ble etablert i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer.

Skolene kan bruke materiellet gratis. Aktørene kan også bistå i opplæringen uten kostnader for skolene. Kontakt og avtaler mellom skole og aktør skjer direkte mellom partene.

Følgende organisasjoner og personer er støttespillere for Skolemeny-nettverket:

Kontakt oss