Kildekritikk

Vi lever i et informasjonssamfunn, og det er stadig enklere å finne informasjon om hvilket som helst tema på nettet. Men kan du stole på den informasjonen du finner? Hvordan sjekker du at informasjonen er korrekt?

Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, har samlet noen gode råd om kildekritikk. Meningen er at dette kan være til hjelp i opplæring av barn og unge, for det er viktig at de utvikler en sunn kritisk sans til informasjon, slik at de ikke blir lurt.

De viktigste tipsene som inngår i NDLAs sjekkliste for god kildekritikk er:

Finn ut hvem som er avsender
Hvorfor er nettsiden etablert?
Bruk alltid mer enn èn kilde
Mer om dette på NDLAs nettside