Penger til besvær - ny bok om privatøkonomiske utfordringer

Publisert

Faksimile av boken Penger til besvær

Den 15. november lanseres boken «Penger til besvær – Privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet».

Boken belyser ulike sider ved økonomisk rådgivning og betalingsproblemer. Femten forfattere med ulik faglig bakgrunn belyser utfordringene og ulike problemstillinger. En av forfatterne er Finans Norges fagsjef Hilde E. Johansen. 

Det er viktig å sette nye generasjoner i stand til å manøvrere i finansmarkedet. Hilde E. Johansen har skrevet kapittelet «Hjelp til selvhjelp», om hvordan man kan arbeide praktisk med å lære unge om personlig økonomi. Finans Norge har vært en aktiv pådriver for å få temaet mer systematisk inn i skolen.

Lansering tirsdag 15. november

Boken, som utgis av Universitetsforlaget, lanseres 15. november kl. 11.30 - 13.00 i Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus: V130

Det blir et kort seminar om temaene i boken, så er du opptatt av privatøkonomisk rådgivning, er du velkommen. Det er ingen påmelding. 

I seminaret vil du møte redaktørene og det blir korte innledninger om noen av temaene i boka.

Finans Norges undervisningsmateriell til skolen

Finans Norge har utviklet mye undervisningsmateriell innenfor personlig økonomi som kan brukes i skolen, enten på egen hånd eller sammen med andre. Undervisningsmateriellet er i hovedsak rettet mot ungdomsskolen eller videregående skole.

I tillegg er Finans Norge pådriveren for nettverket Skolemeny. Dette er et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i personlig økonomi.