Nytt digitalt opplæringsverktøy om reklame

Publisert

Skjermdump fra Reklameskolen

Forbrukertilsynet har lansert et helt nytt digitalt opplæringsverktøy om reklame til bruk i ungdomsskolen.

Forbrukertilsynet, som er aktør i Skolemenynettverket, har lansert Reklameskolen, et helt nytt digitalt opplæringsverktøy om reklame til bruk i ungdomsskolen. Opplæringsverktøyet er tilgjengelig for alle, og er gratis å bruke.

Reklameskolen er et interaktivt verktøy hvor elevene kan lære om reklame gjennom tekst, video og interaktive oppgaver.

 

Åpent og tilgjengelig for alle


Opplæringsverktøyet er tilgjengelig for alle, og er gratis å bruke. Verktøyet kan brukes som et helhetlig opplæringsverktøy om reklame, og følges fra start til slutt, men det er også mulig å plukke ut enkelte tema, som for eksempel påvirkere og sosiale medier, skjult reklame eller reklame i spill.

Målet er at Reklameskolen skal bidra til at elevene får et mer bevisst forhold til hva reklame er, hvordan den virker og hvordan den påvirker de valgene vi tar.

 

På oppdrag fra Barne- og familie-departementet


Opplæringsverktøyet er utviklet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, og innholdet er tilpasset læreplanmålene innen norsk, samfunnsfag og kunst og håndverk. Det tar også opp viktige temaer innen folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling.

Innholdet er i første rekke tilpasset ungdomsskolen, men på sikt kan det bli aktuelt å lage et eget innhold for mellomtrinnet og VGS.