Innovasjonscamp

Et program med fokus på kreativitet og nyskaping.

I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bank i samarbeid med UE.