Hjelp Kalle - prosjektoppgave for ungdomsskolen

Denne oppgaven egner seg som prosjektoppgave i ungdomsskolen, og passer godt i mattetimene.

I oppgaven skal elevene løse noen økonomiske utfordringer for en tenkt person, Kalle: Hvordan kan han styre hverdagsøkonomien samtidig som han setter av penger til sparing?” Oppgaven omfatter flere aktuelle tema: styring av dagligøkonomi, bruk av kredittkort, sparing og forsikring.