En tjeneste fra Forbrukerrådet som i sin helhet finansiert over statsbudsjettet.

På Finansportalen.no finner du et digitalt læringsverktøy for matematikk i 10 – klasse. Pris- og produktoversiktene på Finansportalen.no kan også brukes som ressurs for undervisning i personlig økonomi, selv om disse i utgangspunktet er laget for forbrukere over 18 år.