Dette er en filmbasert læringsressurs som skal gi dagens unge voksne innsikt i, og forståelse for, hvordan finansmarkedene fungerer, og forstå sammenhengene mellom næringsliv, finansmarked og samfunn. Har man grunnleggende kunnskap om næringslivet, finansmarkedet og aksjemarkedet er det  lettere å forstå mye av dynamikken i samfunnet rundt oss. Samtidig er det helt sentralt å bidra til at den enkelte får kunnskap og innsikt i hvordan man selv bruker finansmarkedet - enten som sparer, investor eller gründer. 

Filmene er primært beregnet på elever i videregående skole. Filmene er finansiert av Finansmarkedsfondet og produsert av Filmkonsulentene med faglig bidrag fra VFF, Nordnet, Folkeninvest og økonomilærere i videregående skole.

 

Læringsressursen er oppdelt i 8 moduler (en film per modul) med følgende tema: