Footer-innhold

Bruk av cookies

Vi benytter cookies på våre nettsider, blant annet til statistiske formål. 

Kildekritikk

Vi lever i et informasjonssamfunn, og det er stadig enklere å finne informasjon om hvilket som helst tema på nettet. Men kan du stole på den informasjonen du finner? Hvordan sjekker du at informasjonen er korrekt?