Finn materiell og bistand

Her kan du finne opplæringsmateriell som kan brukes i undervisningen, enten med bistand fra aktørene i nettverket, eller av lærer på egen hånd.

  • Velg utdanningsnivå for å finne materiell som er tilpasset det trinnet du underviser i
  • Velg skolens postnummer dersom du kun ønsker å få opp det som finnes i ditt fylke.  Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt sorteres etter de gamle fylkene/kommunene.
  • Velg bistand dersom du ønsker hjelp i undervisningen

Utdanningsnivå

Type

Tilbydere nær deg

Boken "Forbruker og Medmenneske"

Boken tar opp hvordan man kan bistå unge mennesker slik at de blir bevisste, kritiske og ansvarlige borgere med nødvendige kompetanse for å fungere på kreative og betydningsfulle måter i det moderne samfunn. En faglig del om forbruk og samfunnsutvikling, en didaktisk del med forslag til hvordan undervisning i disse temaer kan organiseres og et utvalg av praktiske forslag for opplæring på forskjellige alderstrinn. Boken retter seg mot lærere og lærerutdannede.

Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Høgskolen i Innlandet Hele landet

Victoria W. Thoresen og 
Sacha de Raaf 

https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-ccl

BØRS ABC

Børs ABC er et foredrag for studenter og elever som gir en grunnleggende innføring i aksjer og aksjemarkedet. Foredraget tilpasses både videregående skoler, høyskoler og universiteter. Holdes av AksjeNorge. Heftet Aksjer for alle er utarbeidet av Oslo Børs og AksjeNorge og kan brukes som et supplement til forelesningen. 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
AksjeNorge Hele landet

Kristin Skaug
telefon: 415 77 351

http://aksjenorge.no/

Egenutviklet materiell

Egenutviklet læringsmateriell. Ta kontakt med aktøren. 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Aasen Sparebank Innherred

Kontakt banken
telefon 74 08 63 00

https://aasen-sparebank.no/
Askim & Spydeberg Sparebank Akershus, Indre Østfold

Gry Moen,
telefon: 98679591

https://asbank.no/
Aurland Sparebank Aurland

Jan Fredrik Hagen,
telefon: 98214754

https://aurlandsparebank.no/
Evje og Hornnes Sparebank Agder

Hilde Birkeland,
telefon: 37929215

https://eh-sparebank.no/
Hegra Sparebank Stjørdal

André Buseth Wigum   
Telefon: 46288880

Mary-Ann Reitan   
Telefon: 97953420

https://hegrasparebank.no/
Hjelmeland Sparebank Hjelmeland, Forsand, Strand, Finnøy, Suldal og Sauda

Odd Magne Hetlelid,
telefon: 92605044

https://hjelmeland-sparebank.no/
Høland og Setskog Sparebank Aurskog-Høland

Henrik Lundberg

Telefon:  928 82 048

https://hsbank.no/
Indre Sogn Sparebank Sogn og Fjordane

Laila Hansen,
telefon 57648583/37

https://indresognsparebank.no/
Lillesands Sparebank Lillesand

Anne-Grethe Knudsen
telefon: 48149605

https://lillesands-sparebank.no/
Nordea Hele landet

Bente Rasmussen

Telefon: 95773235

http://nordea.no/ungokonomi
Odal Sparebank Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Kløfta

Mette F. Skogstad,
telefon: 91622785

https://odal-sparebank.no/
SpareBank1 Østlandet Hedmark, Gjøvik og Lillehammer

Jesper Foss
telefon 97565353

http://sb1ostlandet.no/
Sparebanken Sogn og Fjorande Sogn og Fjordane

Johanne Sandnes

https://www.ssf.no/
Sparebanken Øst Buskerud

Janne M Kristensen,
telefon: 41632563

https://www.oest.no/
Søgne og Greipstad Sparebank Søgne og Sogndalen

Anne Lill Flo Berge Søreng,
telefon: 38053222 

https://sgsparebank.no/
Totens Sparebank Gjøvik, Hamar, Østre og Vestre Toten, Eidsvoll og Råholt

Geir Sindre von Schantz Nyborg,
telefon 48098766

https://totenbanken.no/
Trøgstad Sparebank Akershus, Østfold

Stian Omholt (Å sette bo),
telefon: 69824909
Anne Cathrine Lunder 
telefon: 69824920

https://tsbank.no/
Vang Sparebank Oppland

Arnfinn-Helge Kvam,
telefon: 95245101

https://vang-spb.no/
Vestre Slidre Sparebank Oppland

Gunnar Hamre
telefon: 95987175

https://slidrebanken.no/

Finansportalen

En tjeneste fra Forbrukerrådet som i sin helhet finansiert over statsbudsjettet. På Finansportalen.no finner du et digitalt læringsverktøy for matematikk i 10 – klassePris- og produktoversiktene på Finansportalen.no kan også brukes som ressurs for undervisning i personlig økonomi, selv om disse i utgangspunktet er laget for forbrukere over 18 år.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Forbrukerrådet Hele landet

Elisabeth Realfsen

https://www.forbrukerradet.no/

Gjeldsoffer

Gjeldsoffer viser hvor fort problemene øker trinn for trinn bare man bruker litt mer hver måned enn man har i inntekt. Dette interaktive læreprogrammet lar brukerne gjøre valg som enten snur den negative utviklingen eller leder til enda større problemer. Samtidig forklares en rekke begreper man vil støte på innen personlig økonomi. Læreprogrammet er laget av Justismuseet, det nasjonale museum for politi, rettsvesen og kriminalomsorg, som finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.

Ungdomsskole, Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Justismuseet Hele landet

Christine R. Eriksen
telefon: 46 74 97 11 eller 73 50 03 05

https://justismuseet.no/skole/

Hjelp Kalle - prosjektoppgave for ungdomsskolen

Denne oppgaven egner seg som prosjektoppgave i ungdomsskolen, og passer godt i mattetimene. I oppgaven skal elevene løse noen økonomiske utfordringer for en tenkt person, Kalle: Hvordan kan han styre hverdagsøkonomien samtidig som han setter av penger til sparing?” Oppgaven omfatter flere aktuelle tema: styring av dagligøkonomi, bruk av kredittkort, sparing og forsikring.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Finans Norge Hele landet

Hilde Elisabeth Johansen
telefon: 99697167

https://www.finansnorge.no/

Horisont - Norges Banks kunnskapssenter

Et interaktivt læringsspill om Norges Banks oppgaver og sentrale økonomiske problemstillinger. Spillet Horisont tar elevene med på et tankeeksperiment: Hvordan vil det gå hvis vi brått fjerner alle de grunnleggende brikkene i en moderne økonomi og sammen skal bygge dem opp igjen? Spillet foregår i Norges Banks kunnskapssenter i Oslo.
Mer informasjon om spillet og påmelding

Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Norges Bank Akershus, Buskerud, Indre Østfold, Oslo, Østfold, Vestfold

Hilde Kristin Bendixen
Norges Banks Kunnskapssenter
Telefon:  90 78 78 49

 

http://www.kunnskap-norgesbank.no/

Innovasjonscamp

Et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bank i samarbeid med UE.

Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Ungt Entreprenørskap Hele landet

Torild Nilsen Mohn 
telefon: 400 85 121

http://www.ue.no/
Grong Sparebank Innherred, Namdal, Ytre Namdal og Søndre Helgeland

Trine Grande,
telefon: 41444740

https://grong-sparebank.no/
RørosBanken Rørosregionen

Ingrid B. Svendsen,
telefon: 93088323

https://rorosbanken.no/
SpareBank1 Østlandet Hedmark, Gjøvik og Lillehammer

Jesper Foss
telefon 97565353

http://sb1ostlandet.no/
Sparebanken Møre Møre og Romsdal

Cecilie Myrstad
telefon: 92242849

https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/ungt-entreprenorskap/85/0/
Sparebanken Sør Agder, Telemark

Kenneth Sjåvåg,
telefon: 38170687/97542805

https://www.sor.no/

Innovasjonscamp grunnskole

En treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bank i samarbeid med UE.

Ungdomsskole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Ungt Entreprenørskap Hele landet

Torild Nilsen Mohn 
telefon: 400 85 121

http://www.ue.no/

Innskuddsgarantiordningen

Dersom ditt bankinnskudd blir utilgjengelig, for eksempel som følge av at myndighetene har satt din bank under offentlig administrasjon, vil Bankenes sikringsfond gjøre garanterte innskudd tilgjengelig for utbetaling innen syv arbeidsdager. Sikringsfondet har laget en film og spørsmål og svar som forklarer garantiordningen. Filmen og spørsmål og svar-basen vil gi elevene en god innsikt i hvilken sikkerhet bankkundene har for sine innskudd i norske banker.

Se filmen om innskuddsgarantiordningen

Spørsmål og svar om ordningen 

Mer om ordningen

Ungdomsskole, Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke

Lærepenger

Et heldigitalt læringsverktøy for 5. til 7. klassetrinn som skal gi elevene grunnleggende privatøkonomisk kunnskap og forståelse. Lærepenger er relevant for kompetansemål i fagene norsk, matte og samfunnsfag. Programmet er utformet slik at lærer kan bruke det på egen hånd, men dersom det er ønskelig er det mulig å henvende seg til lokal banksjef for en introduksjon.

Barneskole

Kompetansemål som dekkes; Norsk 7.trinnMatematikk 7.trinnSamfunnsfag 7.trinn

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
DNB Hele landet

Heidi Elisabeth Evans

Telefon: 907 75 924

 

https://www.dnb.no/

Makrokonkurransen

AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. Konkurransen arrangeres en gang i året og er åpen for alle elever i videregående skole.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
AksjeNorge Hele landet

Kristin Skaug
telefon: 415 77 351

http://aksjenorge.no/

NRK Skole

Har flere hundre klipp som du finner ved å søke på ØKONOMI. I tillegg er det mange skoler som bruker Teenage Boss.

Ungdomsskole, Videregående skole

Programmet er koblet til kompetansemålene i Samfunnsøkonomi: Gjør rede for forhold som forklarer etterspørselen etter forbruksvarer og forbrukstjenester. Samfunnsøkonomi: Gjør rede for hva som påvirker tilbudt av en vare eller tjeneste.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
NRK Skole Hele landet

Margit Anne Vegstein  
Telefon: 93854134

https://www.nrk.no/skole/

Opplæring i personlig økonomi for skoleklasser

Nordea har tre tilbud om opplæring i personlig økonomi for skoleklasser i hele landet:

  • Økonomipeil: Nordea-utviklet undervisningsopplegg i personlig økonomi. Kan gjennomføres i klasserommet eller digitalt.
  • Ta kontroll: Besøkssenter i Oslo med et interaktivt læringsspill i personlig økonomi. Her får elevene en grunnleggende forståelse og kunnskap om blant annet pengenes verdi, inntekt og forbruk.
  • Ungt Entreprenørskaps program Økonomi og karrierevalg

Alle våre undervisningsopplegg i personlig økonomi er forankret i overordnet læreplan for skolene.

Ungdomsskole, Videregående skole

Målgruppe: 9. trinn. 10. trinn og VGS

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Nordea Hele landet

Bente Rasmussen

Telefon: 95773235

http://nordea.no/ungokonomi

Penger på papiret

Penger på papiret (PPP) er en filmbasert opplæringspakke for videregående skole som handler om aksjer og næringsliv. Ved AksjeNorge, Oslo Børs, Snøball Film, Finansmarkedsfondet, NHO, Finans Norge og DNB.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
AksjeNorge Hele landet

Kristin Skaug
telefon: 415 77 351

http://aksjenorge.no/

Personlig økonomi for oss unge

Opplæringen gjennomføres både fysisk i klasserommet og ved hjelp av nettsiden www.verdistiftelsen.no. På dette nettstedet er det spesialtilpasset innhold innen personlig økonomi og økonomiske verktøy, som forskjellige kalkulatorer som regner ut alt fra hvor mye du kan spare til hvor mye det vil koste deg å låne til bolig. I tillegg til dette vil alle elever få utdelt en «Snaponomi – bli supergod på egen økonomi» bok.

Verdistiftelsen har laget alt i samarbeid med Lene Drange, programleder i Luksusfellen.

Videregående skole

Bidrar til dybdelæring innenfor kompetansemålene for personlig økonomi i de nye læreplanene for samfunnsfag og matematikk. https://www.udir.no/kl06/SOK1-02

Gode og langsiktige økonomivaner bygger opp under FN sitt bærekraftsmål nr 4 «God utdanning» som skal sikre at gutter og jenter med ulik kulturell bakgrunn fullfører opplæring som gir relevant og reelt læringsutbytte som grunnlag for bærekraftig utvikling og livstil.

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Verdistiftelsen Hele landet

post@verdistiftelsen.no v/enten Elin Visthoff eller Lene Drange

https://www.verdistiftelsen.no/

På egne bein

Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet veiledningen som inneholder anbefalinger til konkrete informasjonstiltak overfor unge voksne kunder, uavhengig av lovkrav.

Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Finans Norge Hele landet

Hilde Elisabeth Johansen
telefon: 99697167

https://www.finansnorge.no/
Forbrukertilsynet Hele landet

Ida Tomtum

https://www.forbrukertilsynet.no/
Eidsberg Sparebank Østfold

Ann-Helen Helgerud
telefon: 46970211

https://esbank.no/
Haugesund Sparebank Rogaland, Sunnhordland

Kathrine Kittang
telefon:  971 57 677

https://haugesund-sparebank.no/
Sparebanken Narvik Nordland

Tonje Sollie,
telefon 99696020

https://sn.no/

Referansebudsjettet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus har laget en oversikt over hvor mye det koster å ha et alminnelig forbruk i Norge. Budsjettet viser kostnadene innen 12 ulike forbruksområder (mat og drikke, klær og sko mv.) fordelt etter alder, kjønn og antallet personer i husholdet. Budsjettet kan med fordel brukes av personer som ikke har oversikt over sitt eget forbruk og som ønsker å lage et budsjett over sine utgifter. Budsjettet kan brukes i økonomiopplæringen både i grunn- og videregående skole.

Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole

 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Forbruksforskningsinstituttet SIFO - HiOA Hele landet

Elling Borgeraas,
telefon: 67235614

http://www.sifo.no/

Sjef i eget liv

Gir elever innsikt i verdien av å spare til egen bolig. Programmet synliggjør for elevene at personlig forbruk og valg av utdanning og karriere  har store konsekvenser for muligheter for å kunne kjøpe seg en egen bolig i framtiden.

Videregående skole

Kompetansemål som dekkes; Samfunnsfag vg1  og Matematikk Vg1 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Ungt Entreprenørskap Hele landet

Torild Nilsen Mohn 
telefon: 400 85 121

http://www.ue.no/
Finans Norge Hele landet

Hilde Elisabeth Johansen
telefon: 99697167

https://www.finansnorge.no/
Aurskog Sparebank Akershus

Helene Enger Skjønnhaug
telefon: 92095201

https://aurskog-sparebank.no/
Blaker Sparebank Akershus

Kato Linnerud
telefon: 90804333

https://blakersparebank.no/
Evje og Hornnes Sparebank Agder

Hilde Birkeland,
telefon: 37929215

https://eh-sparebank.no/
Grong Sparebank Innherred, Namdal, Ytre Namdal og Søndre Helgeland

Trine Grande,
telefon: 41444740

https://grong-sparebank.no/
Helgeland Sparebank Helgeland

Kristin Gullesen
telefon: 93410322

https://www.hsb.no/privat/
Høland og Setskog Sparebank Aurskog-Høland

Henrik Lundberg

Telefon:  928 82 048

https://hsbank.no/
Lillesands Sparebank Lillesand

Anne-Grethe Knudsen
telefon: 48149605

https://lillesands-sparebank.no/
MelhusBanken Melhus

Anne Hakvåg,
telefon: 48882366

https://melhusbanken.no/
RørosBanken Rørosregionen

Ingrid B. Svendsen,
telefon: 93088323

https://rorosbanken.no/
Selbu Sparebank Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Bente Almli Dyrdal,
telefon: 93037406

https://selbusparebank.no/
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Valdres og Hallingdal

Margit Kristine Berg,
telefon: 32061648

https://www.sparebank1.no/hallingdal/privat.html
SpareBank1 Østlandet Hedmark, Gjøvik og Lillehammer

Jesper Foss
telefon 97565353

http://sb1ostlandet.no/
Sparebanken Møre Møre og Romsdal

Cecilie Myrstad
telefon: 92242849

https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/ungt-entreprenorskap/85/0/
Sparebanken Sogn og Fjorande Sogn og Fjordane

Johanne Sandnes

https://www.ssf.no/
Sparebanken Sør Agder, Telemark

Kenneth Sjåvåg,
telefon: 38170687/97542805

https://www.sor.no/
SpareBank 1 SMN Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Marit Jørpeland

Siri Borthen Flatås
telefon 958 06 042

http://www.smn.no/
Romsdal Sparebank Romsdalen

Hilde Moen Gautvik 
telefon: 71 26 80 00

Hege Henøen Solbakk 
telefon: 71 26 80 00 

https://romsdalsbanken.no/

Smartbetaler Læringstimen

Smartbetaler er et konsept for å lære unge om privatøkonomi og inkasso, gjennom nettsiden smartbetaler.no og et tilbud til undervisningen som vi har kalt læringstimen. Smartbetaler læringstimen skal bidra til økt kunnskap om inkasso gjennom en innføring i de ulike stegene i inkassoprosessen, gjennomgang av hvilke rettigheter den som skylder penger har, hvorfor en inkassosak koster mye penger og en tydeliggjøring av hvilke konsekvenser det kan ha hvis de unge ikke betaler det de skylder innen avtalt frist. Undervisningsmateriellet inneholder også eksempler de unge kan kjenne seg igjen i, de får innsikt i viktigheten av å innarbeide gode betalingsvaner og tips til hvordan de kan ta kontroll over egen økonomi før det bærer galt av sted.

Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Kredinor SA Hele landet

Ingjerd Thurmer
telefon:  416 40 797

https://www.smartbetaler.no/

Sparekampen

Tilbys av Spareskillingsbanken. Målet er å øke ungdommers økonomisk forståelse, mer fokus på fornuftig forbruk og trening i økonomiske vurderinger. Representanter banken er inne i skolene og har 1-2 undervisningstimer. Elevene får et case som de skal løse på egen hånd og sende inn. De fire beste bidragene går videre til Superfinalen. Her kan de vinne hhv.10 000, 7 000, 5 000 eller 3 000 kroner som skal gå til klassekassen. 

Ungdomsskole

Kompetansemål som dekkes; matematikk 10.trinn og samfunnskunnskap 10.trinn

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Spareskillingsbanken Agder

Arild Hobbesland
telefon 95108177
Lene Heia
telefon 99234979

https://spareskillingsbanken.no/

Spleiselaget

Spleiselaget videregående er et gratis undervisningsopplegg for elever på videregående skole. Undervisningsopplegget gjennomføres på to skoletimer og kjøres av veiledere fra Skatteetaten. Det brukes filmer, spørsmål og interaktiv kommunikasjon med elevene, og lærer dem om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.

Videregående skole

Kompetansemål som dekkes:
Samfunnsfag VG1/VG2 
Samfunnsøkonomi 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Spleiselaget Hele landet

Kristina Reinholdtsen, telefon: 90141201
Felles e-post

http://www.spleiselaget.no/

Spleiselaget Byen

Byen er et læringsspill om sammenhengene mellom samfunn, skatt og arbeidsliv. Det er gratis, beregnet for 1 skoletime og dekker kompetansemål i flere ulike fag. På nettsiden finner du også lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Ungdomsskole

Kompetansemål som dekkes: 
SamfunnsfagNorskMatematikk RLEDemokrati i praksis (valgfag), Geografi VG1/VG2 

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Spleiselaget Hele landet

Kristina Reinholdtsen, telefon: 90141201
Felles e-post

http://www.spleiselaget.no/

Verktøykasse - Aktiv Læring

Et sett av ideer og ressurser som kan bidra til aktiv, tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling. Innholdet beskriver aktiviteter som ved bruk av bilder og gjenstander skaper innsikt i sammenhengene mellom livsstil og omgivelsene.

Høgskolen i Innlandet har utarbeidet syv korte videoer om bærekraftig utvilkling. Disse finner du på skolens Youtube-konto.

Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Høgskolen i Innlandet Hele landet

Victoria W. Thoresen og 
Sacha de Raaf 

https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-ccl

Økonomi og karrierevalg

Bidrar til å bygge opp elevers økonomi kompetanse gjennom å gi dem innsikt at eget forbruk og valg av utdanning og karriere har konsekvenser for ens egen personlig økonomi framover

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Ungt Entreprenørskap Hele landet

Torild Nilsen Mohn 
telefon: 400 85 121

http://www.ue.no/
Finans Norge Hele landet

Hilde Elisabeth Johansen
telefon: 99697167

https://www.finansnorge.no/
Nordea Hele landet

Bente Rasmussen

Telefon: 95773235

http://nordea.no/ungokonomi
Aurskog Sparebank Akershus

Helene Enger Skjønnhaug
telefon: 92095201

https://aurskog-sparebank.no/
Blaker Sparebank Akershus

Kato Linnerud
telefon: 90804333

https://blakersparebank.no/
Fornebubanken Fornebu

Paal Riise
telefon: 99307739 

https://fornebubanken.no/
Helgeland Sparebank Helgeland

Kristin Gullesen
telefon: 93410322

https://www.hsb.no/privat/
Høland og Setskog Sparebank Aurskog-Høland

Henrik Lundberg

Telefon:  928 82 048

https://hsbank.no/
Romsdal Sparebank Romsdalen

Hilde Moen Gautvik 
telefon: 71 26 80 00

Hege Henøen Solbakk 
telefon: 71 26 80 00 

https://romsdalsbanken.no/
Selbu Sparebank Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Bente Almli Dyrdal,
telefon: 93037406

https://selbusparebank.no/
Skue Sparebank Hol, Nes, Nore og Uvdal, Sigdal og Flå kommune

Marit Siri Jorde,
telefon: 99105565

https://skuesparebank.no/
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Valdres og Hallingdal

Margit Kristine Berg,
telefon: 32061648

https://www.sparebank1.no/hallingdal/privat.html
SpareBank1 Østlandet Hedmark, Gjøvik og Lillehammer

Jesper Foss
telefon 97565353

http://sb1ostlandet.no/
Sparebanken Møre Møre og Romsdal

Cecilie Myrstad
telefon: 92242849

https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/ungt-entreprenorskap/85/0/
Sparebanken Narvik Nordland

Tonje Sollie,
telefon 99696020

https://sn.no/
Sparebanken Sogn og Fjorande Sogn og Fjordane

Johanne Sandnes

https://www.ssf.no/
Sparebanken Sør Agder, Telemark

Kenneth Sjåvåg,
telefon: 38170687/97542805

https://www.sor.no/
Sparebanken Øst Buskerud

Janne M Kristensen,
telefon: 41632563

https://www.oest.no/
Trøgstad Sparebank Akershus, Østfold

Stian Omholt (Å sette bo),
telefon: 69824909
Anne Cathrine Lunder 
telefon: 69824920

https://tsbank.no/
SpareBank 1 SMN Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Marit Jørpeland

Siri Borthen Flatås
telefon 958 06 042

http://www.smn.no/

Økonomiglede

Økonomiglede er et undervisningsopplegg for ungdomstrinnet, som bygger på gjeldende læreplanmål. Unge i dag blir stilt overfor stadig mer komplekse økonomiske valg.  Økonomiglede bidrar til å gi ungdommene  grunnleggende kunnskap om personlig økonomi og bevissthet om valg og hvilke konsekvenser egne valg får for egen økonomi. Med Fagfornyelsen og en tydeligere plass for personlig økonomi i opplæringen, bidrar Econa med et gjennomarbeidet undervisningsmateriell, som enkelt (og gratis) kan tas i bruk i skolen, for å skape Økonomiglede. Undervisningsmateriellet består av presentasjon, 9 korte filmer og case. I tillegg følger en undervisningsveiledning for lærere. Les mer og hent materiell til undervisningen HER. Det finnes også en ressursbank av Økonomitrenere, som tidligere har undervist i materiellet, som kan kontaktes for støtte til gjennomføringen. Kontaktinformasjon til disse finner du på nettsiden. Lykke til.

Ungdomsskole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Econa Hele landet

Lill D. Larssen
Telefon:  95 85 85 72

https://www.econa.no/okonomiglede

Økonomilappen

Et opplæringsverktøy i personlig økonomi for unge. På www.okonomilappen.no kan ungdom lære om blant annet lån, sparing, dagligøkonomi og forbrukerrettigheter, og ikke minst for å ta kunnskapstesten Økonomilappen.

Ungdomsskole, Videregående skole

Tilbyder Sted Kontaktperson Lenke
Finans Norge Hele landet

Hilde Elisabeth Johansen
telefon: 99697167

https://www.finansnorge.no/
Forbrukertilsynet Hele landet

Ida Tomtum

https://www.forbrukertilsynet.no/
Haugesund Sparebank Rogaland, Sunnhordland

Kathrine Kittang
telefon:  971 57 677

https://haugesund-sparebank.no/
Høland og Setskog Sparebank Aurskog-Høland

Henrik Lundberg

Telefon:  928 82 048

https://hsbank.no/
Sparebanken Narvik Nordland

Tonje Sollie,
telefon 99696020

https://sn.no/