Publisert:

Underviser du i ungdomsskolen?

Hvor mye kan 10.klassinger om personlig økonomi? Fire lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold har laget og testet et eget opplæringsopplegg for ungdomsskolen basert på ressurser fra nettverket Skolemeny. 

På Skolemenykonferansen 29.mars presenterte studentene programmet som de har utviklet. Det kan gjennomføres på tre timer og skal blant annet gi elevene et mer kritisk syn på pengebruk. Opplegget består av en lærerveiledning med forslag til innhold og aktiviteter, en powerpoint-presentasjon, 4 shoppekort og et faktaark om lån med ordforklaringer.  Opplegget er testet i ungdomsskolen med svært gode tilbakemeldinger.