Aktuelle saker

Internasjonal pris til European Money Quiz 2018

European Money Quiz, en konkurranse i personlig økonomi blant elever i ungdomsskolen, har fått prisen for "the best 2018 Trade Body Campaign in Europe”. Prisen deles ut av foreningen “Public Relations and Communications Association” (PRCA) i Storbritannia....

Deltakere i EMQ 2018

Livsmestring og folkehelse

I uke 42 sto livsmestring og folkehelse på programmet hos Mailand vgs. Uken ble avsluttet med en egen temadag om personlig økonomi. Hør hva miljøpedagog Steinar Nilsen sier om uken, og se ukesprogrammet.

Foto av Steinar Nilsen

120.000 elever fikk i fjor økonomiopplæring via Skolemeny-nettverket

Unge mennesker må ikke havne i luksusfellen når de flytter hjemmefra og skal styre sin egen økonomi. For å unngå det, må de ha kunnskap om hvordan de skal håndtere privatøkonomien. Skolemeny-nettverket bidro i fjor til at rundt 120.000 elever i barne-,...

Illustrasjonsbilde av fire ungdommer

Underviser du i ungdomsskolen?

Hvor mye kan 10.klassinger om personlig økonomi? Fire lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold har laget og testet et eget opplæringsopplegg for ungdomsskolen basert på ressurser fra nettverket Skolemeny. 

Økonomi er mer enn tall

Personlig økonomi er mer enn tall og regnestykker. Egentlig handler personlig økonomi om å mestre selve livet, og temaet griper dermed inn i flere skolefag. Tingvallagymnasiet i Karlstad, Sverige, jobber etter en modell for en helhetlig forståelse av...

Bilde av en studenthatt og vitnemål