Publisert:

70.000 elever har fått økonomiopplæring av Skolemeny-nettverket under pandemien

550 lærere i Skolemeny-nettverket har til sammen bidratt til at ca 70.000 elever i ungdomsskole og videregående skole fått opplæring i økonomi i skoleåret 2020-21. Enda flere elever har fått økonomiopplæring fra skolens egne lærere som har brukt ressursene som finnes på nettstedet skolemeny.no.

En eksamenslue og vitnemål.Foto.

Dette viser en kartlegging av skoleaktiviteter for skoleåret 2020-21 blant aktørene i nettverket som administreres av Finans Norge. Flere av aktørene har klart å holde aktivitetsnivået oppe til tross for pandemien. Når skolene har vært nødt til å avlyse fysiske skolebesøk, har noen av aktørene tilpasset opplæringen og tilbudt den digitalt. Andre har utviklet egne digitale tilbud til skolene. Skolemeny-nettverket legger stor vekt på å gi de unge god økonomiopplæring.

– Aktørene i nettverket er opptatt av å gi de unge god økonomiopplæring, og det er gledelig å se at det er stor interesse blant lærerne for de opplæringsressursene som Skolemeny tilbyr, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Personlig økonomi i læreplanene

Høsten 2020 ble livsmestring med personlig økonomi inkludert i skolenes læreplaner, men dette har ikke medført lavere etterspørsel blant lærerne for opplæringsressurser fra Skolemeny-nettverket. Snarere tvert imot.

– Kartleggingen viser at skolene har stort behov for kompetansen til Skolemeny. Selv om lærerne har god økonomikunnskap, har aktørene i Skolemeny en realkompetanse i personlig økonomi. Gjennom opplæringen får elevene også praktiske råd som bidrar til bedre livsmestring, sier Johansen.

Reklamefri opplæring

Skolemeny-nettverket består av mange sentrale samfunnsaktører som ønsker å bidra til at unge skal unngå betalingsproblemer og bli bedre økonomiplanleggere. Aktørene tilbyr ikke-kommersielle ressurser til økonomiopplæring i skolen. Via nettsiden skolemeny.no er læringsverktøyene tilgjengelig for lærere som ønsker å gi elevene god økonomiopplæring. Her kan lærerne finne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler til undervisningen. De kan også invitere aktører fra nettverket inn i skolen. Alle ressurser på nettsiden er gratis, ikke-kommersielle og tilpasset kompetansemålene.

Stort omfang

Skatteetaten ved Spleiselaget driver stor opplæringsaktivitet og har alene nådd ut til om lag 40.000 elever. Finans Norges medlemmer driver først og fremst opplæring for elever i ungdomsskole og videregående skoler ved hjelp av Ungt Entreprenørskaps programmer Økonomi og karrierevalg og Sjef i eget liv. Nordea har i tillegg nådd ut til mange elever digitalt ved hjelp av et egenutviklet program. 

Sentrale aktører

Foruten Finans Norge med medlemsbedrifter er følgende med i Skolemeny: 
AksjeNorge, Finansforbundet, Forbrukertilsynet, Handelshøyskolen BI, Kredinor, Verdistiftelsen, Norges Banks kunnskapssenter, Norges Handelshøyskole NHH, NRK Skole, professor Ellen K. Nyhus fra Agderforskning, Senter for bærekraftig utvikling v/Høgskolen Innlandet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Skattedirektoratet, Ungt Entreprenørskap (UE) og Verdistiftelsen.