Publisert:

– Kunnskap om personlig økonomi er en grunnleggende ferdighet

Det sa den anerkjente professoren Annamaria Lusardi nylig på en europeisk konferanse om finansiell og digital kompetanse. – Mangelfull kunnskap om personlig økonomi er veldig kostbart for samfunnet, påpekte hun. Kunnskap om personlig økonomi blir bare enda mer viktig fremover.

Skjermdump av konferansebanneret og bilde av Annamaria Lusardi

Professor Lusardi fra the George Washington University i USA har forsket lenge på økonomisk psykologi og atferd. Forskningen hennes har blant annet vist at bare 1/3 av befolkningen i USA har nødvendig og grunnleggende kunnskap om personlig økonomi. Det fører til at mange tar unødvendig risiko som kan få store økonomiske konsekvenser.  

Det er kostbart for den enkelte, men også for samfunnet.

Digitaliseringen øker behovet

Digitaliseringen av finansielle tjenester gjør at det blir enklere og raskere å foreta økonomiske valg. Men digitaliseringen bidrar ikke til at behovet for kunnskap blir mindre. Snarere tvert imot, kunnskap blir enda viktigere når forbrukerne kan foreta økonomiske valg bare ved et enkelt tastetrykk, iflg Lusardi.

Mener finansnæringen spiller en viktig rolle

Eva Maydell som er medlem av Europaparlamentet etterlyste mer aktiv handling på EU-nivå når det gjelder spørsmålet om opplæring i personlig økonomi. Hun viste til at EU har tatt skritt i riktig retning ved å utarbeide noen nøkkelkompetanser for livslang læring som blant annet omfatter betydningen av å økonomiske ferdigheter i dagliglivet og å kunne foreta finansielle beslutninger.  Hun understreket også at finansnæringen spiller en viktig rolle for å heve kunnskapsnivået i befolkningen.  

Konferanse om digital økonomisk opplæring

Forbrukerne tar økonomiske beslutninger hver dag, om alt fra å foreta betalinger, ta opp lån for å finansiere studier, for å kjøpe bil eller bolig. Økonomikompetanse kan hjelpe forbrukerne til å planlegge sin økonomi, bli mer bevisste på betydningen av sparing og foreta mer ansvarlig bruk av kreditt eller investere effektivt ved å ta hensyn til risiko, svindel og digital sikkerhet.

I september ble det arrangert en større konferanse om digital økonomisk opplæring i regi av EBA, den europeiske banktilsynsmyndigheten. Bakgrunnen var å skaffe oversikt og bidra til å koordinere de ulike initiativene i Europa innenfor området finansiell kompetanse, særlig på bakgrunn av COVID-19 som har gjort mange forbrukere mer sårbare. I panelet deltok representanter fra Europaparlamentet, EU-kommisjonen, den europeiske forbrukerorganisasjonen, fra EBF, den europeiske bankforeningen og fra akademia. EBA spiller en viktig rolle når det gjelder å koordinere initiativ fra medlemslandene i EU.

Finans Norges bidrag

– Finans Norge er aktivt med i arbeidet med å fremme økonomisk opplæring i Europa, sier fagsjef Hilde E. Johansen. Hun leder en gruppe i regi av EBF, den europeiske bankforeningen, som har ansvaret for å gjennomføre den årlige konkurransen European Money Quiz. I år deltok 30 land i konkurransen, der ungdomsskoleklasser konkurrerer om å bli best i personlig økonomi.